Ken jezelf door je denkbeelden

In het midden van de winter heb ik eindelijk geleerd dat er in mij een onoverwinnelijke zomer schuilt.

- Camus

-----------

In het land waar mensen altijd gelijk hebben, bloeien de bloemen niet in de lente.

- Yehouda Amihaï

Het is altijd riskant om een definitie van het bestaan te geven, toch kunnen we zeggen dat bestaan worden is. De mens is ontplooiing tot, streven, spanning en verlangen. Altijd verder dan identiteit. De mens vormt zich en wordt in de tijd. De mens is elke keer een andere mens, een ander leven, een andere ervaring.

De mens is niet maar wordt; dat betekent dat hij het aan zichzelf verplicht is te bestaan als bron van andere, nieuwe vormen van het denkbare en het handelen; dat hij bestaat in een onophoudelijk anders worden. 

Dat geldt ook op algemeen vlak. Een samenleving die geen nieuwe organisatievormen ontwikkelt, tekent haar eigen doodvonnis. De mens is altijd boven zichzel uitstekend.

 

Een mens heeft twee levens, het tweede begint zodra hij ontdekt dat hij er maar een heeft.

- Confucius

Op een dag maakt een woord je wakker, het wekt je, het neemt je mee, het bevraagt je en verleidt je.

Op een dag bots je op een raadsel met een exotische klank, dat je zin geeft om woordenboeken open te slaan, je studies weer op te pakken.

Op een dag blijk je vertrokken te zijn op de vleugels van enkele letters die je, al weet je niet waarom, uitnodigen om te reizen, die je motiveren, je in beweging zetten, je dynamiek geven en je zin geven om te onderzoeken, te lezen en je te laten binnentreden in de dans van de betekenis, met kans op een nieuw begrip van de wereld.

Op een dag komt de zon op en de ochtendwind brengt je een woord als een venster, een woord als een deur, dat de zon, de smaak van zand en woestijn, het ritme van een rivier en het ruisen van het graan, de diepte van een herinnering en ook de onrust laat binnenkomen.

Op een dag zingt een lettet voor je ogen en vertelt over de vriendschap, de glimlach, de velden, de bliksem, het licht en het breken, het lachen, de vreugde van het denken, de wil om een brug over te steken, naar de andere kant te gaan, op ontdekking naar alles, naar niets.

Op een dag word je verrast door een zin die je meeneemt op een cruise, die je archologiseert, die je ijsbankt, je noordpoolt en je zigzagt. Je wordt filosoof, gevoelig en vrolijkl, aandachtig en ernstiger.

Op een dag is er een woord dat, een zin die je verandert en je hebt maar een zorg, dit ongehoorde en onverwachte delen, vertellen, duidelijk maken, laten resoneren.

En dus begin je te avonturieren, rond te tasten, uit te vinden, jezelf uit te vinden, te riskeren, te vallen, op te staan, nog eens te vallen, vragen te stellen, te luisteten en je besluit vooral ' om niet je weg te vragen aan iemand die je kent, want dan zou je niet meer kunnen verdwalen'.

- Marc - Alain Ouakin

Ik neem alle stukken, ik hoef die stukken niet te veranderen. Maar ik knoop ze in een andere taal. En dezelfde mens zal ander gaan reageren.

- Antoine de St Exupéry