Ken jezelf door je denkbeelden

Cruciaal voor het mens-zijn is een innerlijke beslissing. We zijn pas door onze wil. De wil om iemand te zijn. Alleen al die wil  verandert ons. De eerste vraag die de mens stelt, die de mens zou moeten stellen, is wie hij wil worden. Die vraag komt niet van buiten. Het is iets wat je zelf voelt. Je bent dus niet louter overgeleverd aan krachten van buiten.

Menswording is een perfectionering van onze natuur. Je stelt je tot doel een bepaald iemand te worden en streeft ernaar. 

Maar kan een mens ook af zijn?
Hoezeer we ons ook inzetten voor die transformatie, het allerhoogste is nooit te bereiken.
Iedereen is in potentie wijs, niemand is het. Het leven is een strijd om die breuk te overwinnen, tussen mogelijkheid en werkelijkheid, tussen ideaal en wereld.

De weg naar de wijsheid is dus een voortdurend proces van menswording. Het gaat bij die zoektocht niet slechts om zelfverbetering, je richt je in je zoektocht ook op anderen, je leert van hen en je richt je op een betere wereld.

De zin van het leven is een zoektocht naar een beter leven, het streven naar iets hogers dan je natuur.

- Tu Weiming

 

' Je wordt niet als vrouw geboren,

je wordt tot vrouw gemaakt.'

- Simone de Beauvoir

Dienstbaar!

 

Baas spelen over anderen vergt kracht.

Baas spelen over jezelf vergt ware macht.

Wanneer je beseft dat je genoeg hebt,

dan ben je echt rijk.

- Lao Tzu

Als iemand je lichaam weggeeft  aan een voorbijganger

om te misbruiken,

zou je woedend zijn.

Maar je geeft je geest over aan iedereen die je tegenkomt,

zodat ze deze kunnen misbruiken, kunnen verstoreh en in moeilijkheden kunnen brengen.

Schaam je je daar niet voor?

- Epictetus

Verwarring vloeit grotendeels voort uit geen gehoor geven, tot op het diepste niveau, aan gevoelens of denkbeelden. Hoe zou het zijn om die wensen vervuld te zien?

Betrap jezelf op fantaseren over iemand naar wie je verlangt, kijk naar de achterkant van jezelf, hoe komt dit overeen met de voorkant, raak er niet in verstrikt. Dat is wat je menselijk maakt en grappig. Iedereen maakt het zich gemakkelijk, iedereen haalt streken uit, iedereen bedriegt, iedereen heeft een element van huichelachtigheid en bedro in zich.

Wat vind je wanneer je echt nauwkeurig naar jezelf kijkt, wanneer je je drijfveren onderzoekt, wanneer je die echte jij achter alles probeert te ontdekken.