Ken jezelf door je denkbeelden

Het incarnationele wereldbeeld

In tegenstelling tot de andere drie wereldbeelden wordt in het incarnationele wereldbeeld geloofd dat materie en Geest nooit van elkaar gescheiden zijn geweest. Materie en geest openbaren en manifesteren elkaar. Dit beeld vertrouwt meer op het ontwaken dan op het ergens bij aansluiten, meer op het zien dan op gehoorzamen, meer op groei in bewustzijn en liefde dan op geestelijken, experts, moraliteit, heilige teksten of rituelen. 

Het codewoord dat in de omschrijving van dit wereldbeeld is simpelweg ' Christus'. Zij die dit wereldbeeld bestrijden zijn vaak aanhangers van de andere drie, maar om drie verschillende redenen. In de christelijke geschiedenis vinden we dit incarnationele wereldbeeld met name bij de vroege oosterse vaders, de Keltische spiritualiteit, vele mystici die gebed combineren met intense sociale betrokkenheid, de franciscanen, vele natuurmystici en eco- spiritualiteit.

Het incarnationele wereldbeeld fundeert christelijke heiligheid op objectieve en ontologische werkelijkheid in plaats van slechts op moreel gedrag. Dat is de enorme winst van dit wereldbeeld. Een daadwerkelijk incarnationeel christendom is altijd een 'handen- uit- de- mouwen'- religie en niet enkel esoterie, geloofssysteem of priesterlijke bemiddeling.