Ken jezelf door je denkbeelden

Het priesterlijke wereldbeeld

Degenen die het priesterlijke wereldbeeld aanhangen zijn over het algemeen de vooruitstrevende, getrainde en ervaren mensen en tradities die het als hun taak zien om te helpen bij het samenbrengen van materie en Geest. Zij houden de wet, de schriften en de rituelen hoog; onder hen bevinden we de goeroes, voorg angers, therapeuten en heilige gemeenschappen.

Mensen van het priesterlijk wereldbeeld helpen ons  om de verbindingen te maken tussen materiele en spirituele wereldbeelden., die niet altijd even voor lief  worden genomen.  De keerzijde van dit wereldbeeld is dat verondersteld wordt dat de twee werelden oom daadwerkelijk gescheiden van elkaar zijn en op een of andere manier bij elkaar gebracht moeten worden( wat ook de betekenis is van het woord 'religie': religio, of re- ligament, en ook aan de wortel ligt van de betekenis van de term'yoga').

De noodzaak van die vereniging is deels van wezenlijk belang uiteraard, maar deze overtuiging creëert ook statusverschillen en de religieuze aanhangers  zijn vaak eerder afhankelijke consumenten, dan oprechte zoekers. Hier zien we waar veel van ons aan denken bij georganiseerde religie of de zelfhulpwereld. Vaak gaat het gepaard met het kopen en verkopen in de tempel, om een nieuwtestamentische metafoor te gebruiken. Het hoeft ons niet te verbazen dat de consumenten van dit wereldbeeld zich in een continuüm bevinden, van zeer gezond naar niet zo bezond, en dat de 'priesters' varieren van uitstekende bemiddelaars tot charlatans.

Tot het priesterlijke wereldbeeld hoort bijna alle georganiseerde religie.