Ken jezelf door je denkbeelden

Het spirituele wereldbeeld

Het spirituele wereldbeeld omvat veel vormen van religie en een aantal idealistische filosofieën die het hoogste belang toekennen aan de geest, het bewustzijn, de onzichtbare wereld achter alle manifestatie. Dit wereldbeeld is ook deels goed, aangezien het de spirituele dimensie niet uit het oog verliest, zoals veel materialisten dat wel doen. Maar als dit te ver doorgevoerd wordy, kan het al te zweverig en bovenaards worden, zonder oog voor alledaagse menselijke behoeften en met een ontkenning van de noodzaak van goede psychologie, antropologie of maatschappelijke thema's rondom vrede en gerechtheid.

Als het spirituele wereldbeeld te serieus wordt genomen is er weinig zorg meer voor de aarde, de naaste, of gerechtigheid, aangezien de wereld grotendeels als een illusie wordt beschouwd. Het spirituele wereldbeeld wordt aangehangen door het hele spectrum van verlichte geesten en esoterische mensen.