Ken jezelf door je denkbeelden

Verbeeldingsverzet

Identiteit is een constructie waarbij we overnemen wat ons voorgehouden wordt.Tezelfdertijd kunnen we afstand nemen en keuzes maken ( separatie). Keuzes maken we al heel vroeg; zelfs als peuter gaan we op zoek naar autonomie en beslissingsrecht. De Vlaamse filosoof Kris Pint heeft het over verbeeldingsrecht: ik weiger nog langer samen te vallen met de voorgehouden beelden( identificatie), in mijn fantasie beeld ik mij andere invullingen in die beter bij mij passen.

Wie mocht denken dat verbeelding alleen maar verbeelding is en dus waardeloos, herinner ik aan de effecten bij conversie en placebo. Verbeelding is een uitstekend vertrekpunt voor verandering. Mijn geschiedenis en afkomst kunnen zwaar in de weg zitten, en daar wordt vaak te licht overheen gegaan.

Verandering betekent afstand nemen van de beelden die mij voorgehouden worden en kiezen voor andere invullingen die borg staan voor een goed leven. Andere invullingen zoals een andere manier van werken, of zelfs een ander beroep, zoals het stopzetten van een ziekmakende relatie en kiezen voor een andere partner. En vooral: kiezen om op een andere manier om te gaan met mijn lichaam. Er bestaat geen oorspronkelijke identiteit. Kiezen voor een betere invulling van wie ik wil zijn en worden is beter omdat ze een betere afstemming op  mijn lichaam mogelijk maken.