Ken jezelf door je denkbeelden

De waarachtige mens

'Zodoende was hij een met wat hij prettig vond, en ook met wat hij niet prettig vond. Met zijn een-zijn was hij een, en met zijn niet een-zijn was hij ook een. In zijn een-zijn was hij de Metgezel des Hemels, in zijn niet-een-zijn was hij de Metgezel  van de mens. Wanneer Hemel en Mens elkaar niet overvleugelen- dat is wat genoemd wordt: de Waarachtige Mens', zegt Zhuang Zi.

Enerzijds ben ik van de hemel, anderzijds van de aarde. De hemel vertegenwoordigt het ondoorgrondelijke Ene. Aan haar ontleen ik mijn geest. Ik ben niet aan haar gekoppeld, maar vloei uit haar voort zoals gloeiend magma  zich uit de vulkaan naar de vormen in het lanschap voegt. De geest vloeit uit mijn lichaam, dat uit voedsel van de aarde is opgebouwd. Mijn geest is onmetelijk en weids als de hemel.

Zonder hooghartig te zijn: ik ben werkelijk groot, beweeglijk in een onmetelijke ruimte, eeuwig. Afstammend van het Ene ben ik verbrokkeld aanwezig in een lichaam dat nu eens goed functioneert, het dan weer laat afweten. Mijn geest stelt een onderkoning aan. Hij onderhoudt het landschap van mijn lichaam en voert in het krachtenvlak van mijn lichaam de richtlijnen van mijn koninklijke geest uit, die in het hart zetelt.