Ken jezelf door je denkbeelden

Wat kunnen we doen?

We kunnen ons verdoven met alles wat deze wereld ons biedt. Dan zoeken we vergetelheid. We kunnen ook alles in het werk stellen om een aangenaam leven te leiden. Dan zoeken we geluk. We kunnen ook ontevreden zijn met onze materiële levensomstandigheden. We zoeken dan bezit.

Het menselijk zoekn kent dus allerlei gradaties. Voortgedreven door het gevoel onwetend te zijn, niet in staat de wereld te beheersen, niet wetend hoe het volmaakte te scheppen, zoekt de mens. Hij zoekt naar het hogere, het diepere, naar het ware, want er moet een geheim zijn, wellicht ergens verborgen in de vorm van wetenschap, religie of kunst. Een waarheid die het volmaakte vertegenwoordigt. Heilige geschriften spreken ons toch niet voor niets aan, en roepen soms in ons een gevoel van heimwee op.

Sinds mensenheugenis wordt er gezocht naar de ontbrekende schakel die met meerdere namen wordt aangeduid. Men zoekt naar het levenselixer, naar de steen der wijzen en naar de heilige graal, omdat daarover wordt gezegd dat zij leiden naar het goede, het ware en het schone.

Wat is de ontbrekende schakel, de schakel die ons verbindt met de hogere werkelijkheid, waarvan we het bestaan soms intuitief aanvoelen, maar die ons telkens weer ontglipt? Ons mens-zijn is niet compleet, onvolmaakt, omdat de verbindende schakel met onze goddelijke oorsprong er niet meer is.  Losgelaten, vergeten, vervaagd. De terugkeer tot dat goddelijke, het herstel van de binding met het goddelijke, dat is het geheim, het mysterie.