Ken jezelf door je denkbeelden

De essentie van de mens

Zijn we in staat om een compleet beeld te geven van het verschijnsel mens? Wetenschappers kijken op een objectieve manier naar de mens, naar aspecten die zintuiglijk vastgesteld kunnen worden en vaak ook kunnen worden gemeten. Door die restrictie gaan ze voorbij aan de essentie die de mens werkelijk tot mens maakt, en die samenhangt met de bewuste, levende ervaring, die ook wel wordt aangeduid met het woord ziel.Zo krijgen zij geen toegang tot de mysteriën van de mens, en zeker niet tot de mysteriën van de kosmos en van God.

Het lijkt erop dat we, naarmate we meer te weten komen over het wat en het hoe van het leven en het mens-zijn, we verder verwijderd raken van fundamentele vragen als: Wat is de betekenis van ons bestaan hier? Wat heeft ons naar deze vreemde wereld gebracht? Wat is onze bestemming?