Ken jezelf door je denkbeelden

De essentie van Tao

Kijk naar Tao en je ziet het niet; men noemt het kleurloos.
Luister naar Tao en je hoort het niet; men noemt het geluidloos.
Tast naar Tao en je raakt het niet aan; men noemt het onstoffelijk.

Wie wil doordringen tot de essentie van het leven, heeft kennis nodig die verwijst naar innerlijk weten. Waarbij het gaat om kennis van het hart en niet om kennis die voortvloeit uit ons verstandelijk denken. Verwerving van dergelijke innerlijke kennis is een soort fermentatieproces dat op gang komt zodra een goddelijk principe actief wordt in een individu. Dit goddelijke principe is overa lter wereld bekend in religies, mythen en filosofieën, omdat dit het fundament is van al het spirituele streven.

De dichter Friedrich Schiller spreekt over de godenvonk. In het oosten wordt het aangeduid als het juweel in de lotus, als atman of als de geest in de vallei, zoals Lao Zi het noemt. Rozenkruisers spreken over de roos in het hart, die in de mens aanwezig is als een bloemknop, maar kan openbloeien wanneer hij zich weet open te stellen voor het geestelijk licht. De Bijbel gebruikt het symbool van het zaad dat in de aarde wordt gezaaid en uitgroeit tot een levensboom waarvan de vruchten worden geoogst.

Na een innerlijke aanraking gaat een mens zoeken, ieder mens zoekt, heeft gezocht of gaat zoeken. Heel het mens-zijn is verbonden met het zoeken naar vervulling. Er ontbreekt ons iets, wezijn bepzerkt, eindig, onvolkomen.