Ken jezelf door je denkbeelden

Pijn en religie

In vier verschillende gebieden ontstonden belangrijke religieuze en spirituele tradities, waar de mensheid zich vandaag de dag nog steeds door laat lijden: het confucianisme en taoïsme in China, het hindoeïsme en boeddhisme in India, het monotheïsme in Israël en de arabische landen, het filosofisch rationalisme in Griekenland. Alle tradities verschoven de grenzen van het bewustzijn en wezen op een transcendente dimensie.

Maar daar was weinig belangstelling voor. Niet omdat er geen belangstelling was voor het goddelijke, maar omdat men zich realiseerde dat de hoogste werkelijkheid onzegbaar en onbeschrijflijk was en daarom geen verder onderwerp van reflectie. De ethische dimensie was dat wel. Religies verkondigen de boodschap dat mensen elkaar niet naar het leven moeten staan, dat ze vreedzaam en verdraagzaam moeten leven.

Dat mensen hun egoisme en hebzucht lieten varen, zegt Armstrong. In het tonen van compassie en empathie, is God aanwezig. Daar waat vriendschap is en liefde, is God aanwezig, zei Augustinus al. Religies bieden een hoopvolle boodschap: ze vertellen ons  hoe we ons kunnen bevrijden van het lijden. Ze geven ons aanwijzingen hoe het licht, dat binnen ons verborgen is, kan ontwaken en onze angst en onveiligheid kan verlichten. Religies willen ons laten delen in het licht, zodat pijn en lijden ons niet langer in de houdgreep hebben. Het kan zich op verschillende manieren manifesteren. De ontwikkeling van een zingevende visie is er een van.

- Ton Roumen