Ken jezelf door je denkbeelden

Identificatiemogelijkheden

We identificeren mensen aan de hand van hun gezicht, zonder dat wordt het een willekeurig lichaam, en we lezen andere mensen aan de hand van hun gezicht. Zien we een gezicht, dan maken we er verbinding mee. Foto' s waarop een hoofd ontbreekt verhindert een dergelijke identificatie en dwingt onze blik op zoek te gaan naar andere identificatiemogelijkheden, en dat gaat van wie ze is, wat het eerste is waar we naar vragen en wat op het gezicht is gericht, tot wat ze is.

- Karl Ove Knausgard  Het Amerika van de ziel