Ken jezelf door je denkbeelden

Vervreemdingseffecten

De vervreemdingseffecten op het uiterlijk van ons lichaam zijn al met al onschuldig in vergelijking met de ziekmakende vervreemdingseffecten op de binnenkant van ons lijf. Onderzoek legt steeds duidelijker het verband tussen stress  en ernstige ziektes. Ondanks onze langere levensduur en betere gezondheid  zien we dat mensen op jongere leeftijd steeds meer ziektes en stoornissen ontwikkelen waarvoor ogenschijnlijk een duidelijke  verklaring ontbreekt.

We vinden geen oorzaak omdat we nog te vaak exclusief medisch-biologisch redeneren en omdat we alles netjes  in hokjes willen opdelen en benoemen, zelfs als we niet begrijpen wat er aan de hand is.  Hokjes scheppen een illusie van veiligheid. Naast de stijging van het aantal mensen die aan onverklaarbare pijn lijden, zien we een toename van obesitas en auto-immuunziektes. Op mentaal vlak zetten depressie en angst de toon, samen met een ADHD-drukte(we lopen, spreken, eten stukken sneller dan een generatie terug) die heel plots kan omslaan in een totaal energieverlies door burn-out of het chronisch- vermoeidheidsyndroom.

De ziektes ontstaan nooit plotseling; ze hebben een jarenlange voorgeschiedenis, waarbij ons lichaam al heel wat signalen gaf dat we verkeerde 'keuzes' aan het maken zijn, als individu en als gemeenschap.