Ken jezelf door je denkbeelden

Medische denkbeelden

Een denkbeeld, een inbeelding, kan reële veranderingen teweegbrengen in het lichaam, zowel ziekmakende als genezing.

Placebo is als gegeven ruim bekend: bij een placebobehandeling krijgt de patiënt ongeweten een nepmedicijn en beeldt zich in dat het werkt, wat vervolgens nog het geval blijkt te zijn ook.

Conversie is het een innerlijk conflict, een psychologische problematiek wordt opgelost door haar lichamelijk te 'converteren' in het lichaam, en dit zonder dat de patiënt zich daarvan bewust is. Typisch voor conversie is dat een deel (ledematen) of een functie (zintuigen) van het lichaam niet langer functioneert, terwijl er medisch niets aan de hand is en geen enkele biologische verklaring voor de disfunctie gevonden kan worden . De verklaring luidt dat de patiënt het zich inbeeldt op een dusdanige manier dat het beeld werkelijkheid wordt.

Hoe verschillend ook - conversie is een stoornis, placebo heeft genezing tot doel-, beide delen dezelfde ongeloofwaardige oorzaak- gevolgomkering.