Ken jezelf door je denkbeelden

Motivering

Waarom we iets doen kun je niet verklaren door de motivering die ons handelen nader bepaalt. Nee, naar het echte doel van ons handelen kun je in het algemeen pas achteraf op zoek gaan, na afloop van een serie gebeurtenissen die er verband mee houden. Pas achteraf kun je dat doel vinden en er verder over nadenken.

- Zygmunt Bauman