Ken jezelf door je denkbeelden

Zijnsvergetelheid

Zijnsvergetelheid is een term van Martin Heidegger. We vergeten een manier van zijn die vooraf gaat aan de technische kijk op de wereld, namelijk dat we ons niet tegenover de wereld bevinden, in een even vanzelfsprekende als zinvolle betrokkenheid tot alles om ons heen.

In de ogen van Heidegger heeft de moderne filosofie, en in haar kielzog de wetenschap en de techniek, de mens en de wereld uit elkaar gedreven. De mens staat tegenover de wereld. De wereld wordt vervolgens voorgesteld als een verzameling dingen die wetenschap verklaard en technisch beheerst kan worden.

Neem bv. de rivier. In onze tijd zien we de rivier als iets dat ons wat kan opleveren. Maar we vergeten dat een rivier ook oorspronkelijke betekenis heeft voor een gemeenschap die eromheen woont. Voor hen is de rivier geen te beheersen object, maar ten diepste bepalend voor wie ze zijn.