Ken jezelf door je denkbeelden

Vloeibare moderniteit

Een vloeibaar leven is een leven dat geleefd wordt in omstandigheden van voortdurende onzekerheid. Alle relaties, instituties en  groepen zijn flexibel geworden, onderhevig aan voortdurende verandering. In een dergelijke samenleving veranderen de omstandigheden waarin mensen leven dusdanig snel dat ze niet eens de kans hebben enige vastheid te verwerven en tot gewoonte of routine te worden.

Een vloeibaar leven is bovendien ook een leven dat door en door op consumptie gericht is. Zowat alles in onze omgeving, of dat nu van materiële of spirituele aard is, kan dienen als voorwerp van consumptie. En eigenlijk zien we onszelf ook zo: het vloeibare leven voedt zichzelf met een voortdurend knagend gevoel van onvoldaan zijn en ontevredenheid over zichzelf.