Ken jezelf door je denkbeelden

Er is tijd nodig om te zijn

Het is altijd riskant om een definitie van het bestaan te geven, toch kunnen we zeggen dat bestaan worden is. De mens is ontplooiing tot, streven, spanning en verlangen. Altijd verder dan identiteit. De mens vormt zich en wordt in de tijd. De mens is elke keer een andere mens, een ander leven, een andere ervaring.

De mens is niet maar wordt; dat betekent dat hij het aan zichzelf verplicht is te bestaan als bron van andere, nieuwe vormen van het denkbare en het handelen; dat hij bestaat in een onophoudelijk anders worden. 

Dat geldt ook op algemeen vlak. Een samenleving die geen nieuwe organisatievormen ontwikkelt, tekent haar eigen doodvonnis. De mens is altijd boven zichzel uitstekend.