Ken jezelf door je denkbeelden

Samenvallen met je oorspronkelijk natuur

De samenleving kan een negatieve rol vervullen in het onderdrukken van het Hemelse in de mens, de individuele mens kan dit, binnen in zichzelf, net zo goed, door het ontwikkelen van ' intenties' of bedoelingen die het spontane verloop der dingen kunnen storen.

Wees voorzichtig, besluit de God van de Oceaan, bewaak het Hemelse en verlies het niet, want dat is wat ik de terugkeer naar het ware noem.