Ken jezelf door je denkbeelden

Akasha- ervaring

Wat is een Akasha- ervaring?

De Akasha- ervaring is het concreet ervaren  van de overdracht van een gedachte, voorstelling of ingeving die niet plaatsvindt via de fysieke zintuigen en zelfs hoogstwaarschijnlijk niet langs die weg had kunnen plaatsvinden - niet op het moment zelf, noch op een eerder tijdstip. Volgens een lichtvaardig gebruikte formulering is de Akasha- ervaring een concrete ervaring in de buitenzintuiglijke modus.

De Akasha- ervaring is een fenomeen dat zich in alle mogelijke vormen, varianten en formaten voordoet en waarmee ieder van ons kennismaakt. Zij draagt ons kennis over die betrekking heeft op de echte wereld- de wereld buiten onze hersenen en ons lichaam. De informatie kan zich voordoen in de vorm van een artistieke visualisatie of een creatief inzicht, of het karakter hebben van een nabij-de-doodervaring, non-lokale genezing, communicatie met overledenen enz

In de intense gradaties van deze ervaring heb je het gevoel dat ' jij en de kosmos' een zijn.