Ken jezelf door je denkbeelden

Handelen

'We worden wie we zijn door anderen', schrijft Hannah Arendt. Handelen is aan de ander verschijnen met verhalen , meningen, oordelen en daden. Wie je bent, onthult zich op die manier. Toch blijft dat wie iets mysterieus. Handelen duidt ook op opnieuw geboren worden door met woorden en daden iets nieuws in de wereld te beginnen.

Mensen die in de wereld geboren worden, zijn voorbestemd om gezien, gehoord, aangeraakt, ge proefd en geroken te worden. Alles wat kan zien, gezien worden. Alles wat kan horen, wil gehoord worden. De anderen maken deel uit van jouw ervaring.

De eerste en de tweede geboorte lijken op elkaar: zonder anderen zijn wij nergens. Het is de tweede geboorte waarmee je het naakte feit van de fysieke geboorte bevestigt. De tweede geboorte is het wonder dat de wereld redt. Dit aan elkaar verschijnen, het opnieuw geboren worden, moet telkens opnieuw gebeuren. Ons verhaal bestaat uit het zoeken naar zin en betekenis. En deze zoektocht naar richting en oriëntatie in het leven is onzeker. We kunnen nooit definitief weten hoe het leven in elkaar zit en zijn dus nooit klaar.

We kunnen wel aan elkaar vertellen hoe we denken dat het zit, al moeten we elke dag van voor af aan beginnen.