Ken jezelf door je denkbeelden

Wil jezelf tot mens

Cruciaal voor het mens-zijn is een innerlijke beslissing. We zijn pas door onze wil. De wil om iemand te zijn. Alleen al die wil  verandert ons. De eerste vraag die de mens stelt, die de mens zou moeten stellen, is wie hij wil worden. Die vraag komt niet van buiten. Het is iets wat je zelf voelt. Je bent dus niet louter overgeleverd aan krachten van buiten.

Menswording is een perfectionering van onze natuur. Je stelt je tot doel een bepaald iemand te worden en streeft ernaar. 

Maar kan een mens ook af zijn?
Hoezeer we ons ook inzetten voor die transformatie, het allerhoogste is nooit te bereiken.
Iedereen is in potentie wijs, niemand is het. Het leven is een strijd om die breuk te overwinnen, tussen mogelijkheid en werkelijkheid, tussen ideaal en wereld.

De weg naar de wijsheid is dus een voortdurend proces van menswording. Het gaat bij die zoektocht niet slechts om zelfverbetering, je richt je in je zoektocht ook op anderen, je leert van hen en je richt je op een betere wereld.

De zin van het leven is een zoektocht naar een beter leven, het streven naar iets hogers dan je natuur.

- Tu Weiming