Ken jezelf door je denkbeelden

Het menselijk drama

Antropologie maakt vertrouwd wat vreemd is en vreemd wat vertrouwdis. Door telkens weer met nieuwe ogen te kijken. Dat we weten dat we allemaal anders zijn, maar dat we daar allemaal slecht mee om kunnen gaan. Iedereen wil zichzelf zijn, uniek en authentiek, worden wie je bent. We hebben altijd een keuze over wat we zien en hoe we zien. Wat we denken en hoe we doen.

Pas als ik met afstand naar mezelf kijk, kan ik mezelf zien. Met werkelijke afstand naar jezelf kijken is zo goed als onmogelijk. Je kijkt altijd vanuit jezelf naar jezelf vanuit je eigen context, je eigen normaal, je eigen culturele box. Daarom is het makkelijker om via de ander naar jezelf te kijken. Door via de ander naar jezelf te kijken zijn er soms opeens zoveel opties van waarden, normen en gedragingen waaruit je kunt kiezen, dat wat normaal leekdat niet meer is.

Dat wat eerst vreemd lijkt wordt na een tijdje weer heel gewoon. We hebben altijd een keuze, want niks heeft betekenis van zichzelf. Mijn gedrag en IQ zijn geen biologisch gegeven waar ik niets aan kan doen.