Ken jezelf door je denkbeelden

Synthetisch denken

 Aanbrengen van onderscheidingen binnen een veelheid van mogelijkheden is iets wat het verstand doet. Dit gaat gemakkelijk.Het kost veel meer moeite om dat wat we kunnen onderscheiden weer samen te voegen.Het samenvoegen, ofwel synthetisch denken, is geen verstandelijk denken ( analytisch denken) meer.

Synthetisch denken kun je ook creatief of scheppend denken noemen. Verstandsdenken is verwant aan de doodskrachten in ons. Schepppend denken is verwant aan de levenskrachten in ons. Een mens is geestelijk gezond als beide manieren van denken in evenwicht zijn. Meestal overheerst het dode denken, dus het verstand .Op het moment dat we geestelijke indrukken ervaren die meeslepend of overweldigend kunnen zijn raken we het onderscheidingsvermogen snel kwijt. Toch moeten we dat wat we helder zien horen of voelen, blijven toetsen op waarheidsgehalte en samenhang.