Ken jezelf door je denkbeelden

Polariteit

Polariteit of het scheiden van een kracht in gelijke maar tegengestelde helften is een fundamenteel kenmerk van alle natuurfenomenen, van kristal en de magneet tot de mens zelf. De mens heeft een 'tweelingziel' en  is verdeeld in mannelijk en vrouwelijk in zichzelf. Samenwerking van twee helften is leven in optima forma.

- Arthur Schopenhauer