Ken jezelf door je denkbeelden

Geluk

Geluk hangt af van enkele complexe psychologische bezittingen, maar is relatief onafhankelijk van materieel bezit. Volgens Epicurus zijn we gelukkig als we niet acuut lijden.

Om te voorkomen dat we iets overbodigs aanschaffen of treuren om wat we ons niet kunnen veroorloven moeten we ons streng afvragen of we het begeerde voorwerp wel echt nodig hebben. Door middel van een aantal gedachten- experimenten moeten we ons het moment waarop onze wensen zijn verwezenlijkt voorstellen. 

Luxe en dure dingen: hoe komt het dat we zo sterk aangetrokken worden tot dure dingen als ze ons geen buitengewone vreugde opleveren. Omdat dure voorwerpen vaak een passende oplossing lijken voor behoeften die we niet begrijpen. Voorwerpen bootsen op het materiële vlak na wat we op het psychologische nodig hebben.

Eigenlijk moeten we orde scheppen in onze geest maar  we worden naar nieuwe kledingstukken gelokt. De schuld voor deze verwarring ligt niet uitsluitend bij onszelf. Ons gebrekkige inzicht in onze behoefte wordt verergerd door ' ongegronde meningen' van mensen uit onze omgeving. Meningen die alle nadruk leggen op weelde en rijkdom en weinig op vriendschap, vrijheid en denken.