Ken jezelf door je denkbeelden

Issue: geestelijke groei

In onze maatschappij is al het andere belangrijker dan de gedachte dat er zoiets bestaat als een voortschrijdend inzicht in jezelf en de dingen die achter de dingen liggen en de dingen die daar weer achter liggen en hoe die zich tot ons leven verhouden.