Ken jezelf door je denkbeelden

De natuur

De natuur is gericht op zelf- expressie en zelfoverstijging.

Niets is tevreden met wat het is, en al wat is wil voortdurend zijn eigen grenzen doorbreken.

De mens als onderdeel van de natuur kan en moet zich opwerken tot het hogere dan zichzelf.