Ken jezelf door je denkbeelden

Het ontaarde dier

Nietzsche noemt de mens het ontaarde dier en predikt een herwaardering van de driften van het lichaam. In het Boeddhisme en Taoïsme gaat het om het overstijfgen van het driftmatige. Ook daar worden kind en dier vaak als voorbeeld gesteld wegens hun vermogen om geheel en al op te gaan in de eenheid van het nu-moment.

De simpele terugkeer naar het dierlijke wordt door beiden niet op prijs gesteld. Ze kunnen namelijk geen gebruik maken van 'wijsheid' voor hun bevrijding.