Ken jezelf door je denkbeelden

Verlichting

Verlichting is het zegevieren van de mens over zijn zelfverkozen onmondigheid.

Onmondigheid is het gebrek aan vermogen zijn eigen verstand te gebruiken zonder andermans leiding. Deze onmondigheid is zelfverkozen als de oorzaak niet een gebrek aan verstand maar gebrek aan moed om het verstand te gebruiken .

Voor Verlichting is niets anders vereist dan vrijheid, Die vrijheid welke inhoudt  dat men in elk opzicht openbaarlijk van zijn verstand gebruik maakt.

Want het is de roeping van ieder mens om zelf te denken.

- I.Kant