Ken jezelf door je denkbeelden

Ding en persoon

De filosofie legt de nadruk op het probleem(ding); godsdienst op de persoon.

De mens als persoon staat voor de belangrijke taak een antwoord te vinden op de uiterste vragen van het leven. Het is onze taak  zowel de authentieke als de niet- authentieke vooringenomenheden, de eerlijke en oneerlijke manifestaties van het innerlijk leven te onderscheiden en te onthullen.

Als een ding is de mens wel te verklaren, als een persoon niet omdat hij zowel een geheim als een verrassing is. Als een ding is hij eindig, als een persoon is hij onuitputtelijk.