Ken jezelf door je denkbeelden

Verwijtbare onmondigheid

Verlichting is bevrijding van de onmondigheid die je aan jezelf te wijten hebt.

-  I.Kant