Ken jezelf door je denkbeelden

Open of gemaakt

De theologie en de technologie willen de mens onderwerpen en reguleren door hen neer te zetten als de gemaakte mens. Als we alles zijn en onszelf volkomen genoeg zijn, is er niets wat ons te denken geeft. De technologie ontneemt de regie over ons lichaam.

De mystiek bevrijd ons van het gesloten en afgerond theologisch wereldbeeld. 

We zien nauwelijks nog welk wonder we in en met onszelf voltrekken.

Dit wonder bevat een mystieke component.

Het maakt ons gevoelig voor het opene van de onbevattelijke omvatting, oftewel voor het geheel zonder grens.