Ken jezelf door je denkbeelden

Orde scheppen in ons huis(ziel)

Is het mogelijk geen beelden over een ander te hebben?
Is het mogelijk om zonder enig beeld, zonder herinnering aan het verleden, met anderen te leven?
Is verzamelde kennis over elkaar liefde?
Is een relatie gebaseerd op ons geheugen?

Alles is het gevolg van gedachten. Gedachten zijn absoluut verantwoordelijk voor de dingen die er gaande zijn in jezelf, je relaties en in de wereld. Je relatie met een ander is het geheugen van je gedachten.

Onze kennis over elkaar is per definitie beperkt en daarom de bron van conflicten. Relaties zijn gebaseerd op herinneringen, op dingen die in het verleden zijn gebeurd en die zich hebben opgehoopt tot allerlei beelden. Als een relatie herinnering is en allerlei beelden, dan is dat allemaal het product van gedachten. En je zou je af kunnen vragen of gedachten liefde zijn! 

Als je je beelden over een ander vormt, d.w.z kennis opbouwt, is dat voortdurende verdeeldheid. Er is altijd sprake van een conflict zodra er verdeeldheid is. Dat is een wetmatigheid. Onderzoek diep in jezelf of je gelukkig met iemand kan leven, zonder te domineren, zonder onderdrukking, zonder allerlei behoeften te willen bevredigen zonder ook maar enig gevoel van verdeeldheid te ervaren. Schenk je volle aandacht aan de obstakels en de scheiding verdwijnt.