Ken jezelf door je denkbeelden

Denken van denkbeelden

De meeste denkbeelden die we bedacht hebben tasten in het luchtledige, in elk geval zodra we ze niet alleen proberen uit te spreken, maar ook te denken.

Denkbeelden en hun medium, het denken, vormen geen onschuldig vrijetijdsvermaak. Maar zijn van directe invloed op de wereld waarin de mens zich met hun hulp zijn weg probeert te vinden en waarin hij handelt naar hun voorstelling van zaken.

Denkbeelden zijn als sleutels en wie zich toegang wil verschaffen tot de eigen ervaring en de problemen van zijn tijd moet niet steeds opnieuw vragen welke sleutel in welk slot past, maar ook de ruimte  benoemen die nu potdicht zit.

Het is onze taak om steeds weer het gereedschap van het begrijpen op te pakken en te scherpen en dat niet alleen voor een beter inzicht in hoe wij geworden zijn tot wie we zijn, vooral over wat twijfel bij ons oproept.

Niet bij wijze van mentaliteitsgeschiedenis maar als poging  om de onduidelijke eigen en gemeenschappelijke ervaringen niet verder te vertroebelen met vage denkbeelden.