Ken jezelf door je denkbeelden

Jezelf vorm geven

'Eenieder zal zo zijn als hij zichzelf gevormd heeft' - Sartre

Is het mogelijk om een mens vorm te geven volgens een vooraf opgesteld plan?
Een beeld dat je nastreeft, waar je jezelf aan kloont totdat je bent wie je zou willen zijn. De modelburger van de laatkapitalistische samenleving: een wezen bij wie uiterlijk en essentie, representatie en realiteit volledig samenvallen. Een lichaam zonder geest wiens identiteit niet toebehoort aan zichzelf maar wordt gedicteerd door media, tijdschriften en welzijnsrages.

De mens zwemt weliswaar vrij rond in een zee van keuzes, maar hij is gebonden aan het lichaam waarmee en het water waarin hij zwemt. Vrijheid begint ermee die gebondenheid te accepteren.