Ken jezelf door je denkbeelden

Waanbeelden

Als je je leven baseert op waanbeelden,
kies dan in elk geval een waanbeeld waar ke iets aan hebt.