Ken jezelf door je denkbeelden

Innerlijke beelden

Onze gedachten zijn soms vluchtig, ze komen en gaan, maar waar ze - bewust of onbewust- vergezeld gaan van onze aandacht, wordt er extra energie toegevoegd aan die gedachten die onze aandacht hebben. Deze aandacht kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van gevoelens die gekoppeld zijn aan bepaalde gedachten. Met ons voorstellingsvermogen kunnen we onze aandacht focussen. 
Omdat ons energiesysteem geen verschil maakt tussen een krachtig beeld dat uitsluitend in onze voorstelling bestaat en een krachtig beeld dat daawerkelijk plaatsvindt in de fysieke realiteit, hebben onze innerlijke beelden een vergelijkbaar effect als onze emoties gehecht aan onze gedachten. Ons energiesysteem reageert eenvoudig op dat waar we onze aandacht op focussen en op de mate waarin we dat doen.