Ken jezelf door je denkbeelden

Gedurende ons hele leven 

blijven wij leren hoe

we moeten leven.

- Seneca

De werkelijkheidis in twee categorieën te verdelen:

Wat wel in onze macht ligt en wat niet in onze macht ligt.

- Epictetus

En waarom zou je je zorgen maken over iets wat niet in je macht ligt?

'Voor de verlichting houthakken en waterputten; na de verlichting houthakken en waterputten.'

Er is helemaal geen ervoor en erna; er is een voortdurende verdieping van je leven.

Een reis naar binnen die nooit afgelopen zal zijn.

'The main interest in life and work is to become someone else that you were not in the beginning.'

- M.Foucault

In het begin waarvan niemand kon vermoeden dat het een begin zou worden, liet de Griekse God Zeus twee adelaars los, elk aan beide uiteinden van de kosmos. Daar waar ze elkaar zouden ontmoeten , zou het centrum van de aarde zijn, de navel van de wereld.

Die plaats bleek Delphi, waar een steen, de omphalos, de precieze plek markeerde.De omphalos: de navel van de wereld ; een centrum dat tevens een begin zou zijn. Namelijk het begin van een cultuur: een religieuze en een filosofische traditie. Delphi , de plaats waar op de toegangspoort tot de voorhof van de tempel de opdracht gebeiteld zou worden: Ken u zelve.