Ken jezelf door je denkbeelden

Ieder ogenblik van je leven, waarop men geen moed heeft, is een verloren ogenblik.

Moed is altijd moed tot iets: fouten maken, uitkomen voor eigen beperkingen, 'moedeloos ' durven zijn, pauze nemen, conventies loslaten, je ontwikkeling tonen, alleen zijn, de naam van God durven uitspreken.

De moed tot zichzelf vraagt om een eerlijk zelfinzicht en daarbij  hulp vragen getuigt ook van moed.

- Etty Hillesum

Als men ziet wat juist is en het nalaat, is dat een gebrek aan moed.

- Confucius

Een vloeibaar leven is een leven dat geleefd wordt in omstandigheden van voortdurende onzekerheid. Alle relaties, instituties en  groepen zijn flexibel geworden, onderhevig aan voortdurende verandering. In een dergelijke samenleving veranderen de omstandigheden waarin mensen leven dusdanig snel dat ze niet eens de kans hebben enige vastheid te verwerven en tot gewoonte of routine te worden.

Een vloeibaar leven is bovendien ook een leven dat door en door op consumptie gericht is. Zowat alles in onze omgeving, of dat nu van materiële of spirituele aard is, kan dienen als voorwerp van consumptie. En eigenlijk zien we onszelf ook zo: het vloeibare leven voedt zichzelf met een voortdurend knagend gevoel van onvoldaan zijn en ontevredenheid over zichzelf.

If you want to awaken all of humanity,

then awaken all of yourself.

If you want to eliminate the suffering in the world,

then eliminate all that is dark and negative in yourself.

Truly, the greatest gift you have to give is that of your own

self- transformation.

- Lao Tzu

Leef zo, dat je kunt wensen dat het leven eeuwig leven terugkeert.

- Nietzsche