Ken jezelf door je denkbeelden

Antropologie maakt vertrouwd wat vreemd is en vreemd wat vertrouwdis. Door telkens weer met nieuwe ogen te kijken. Dat we weten dat we allemaal anders zijn, maar dat we daar allemaal slecht mee om kunnen gaan. Iedereen wil zichzelf zijn, uniek en authentiek, worden wie je bent. We hebben altijd een keuze over wat we zien en hoe we zien. Wat we denken en hoe we doen.

Pas als ik met afstand naar mezelf kijk, kan ik mezelf zien. Met werkelijke afstand naar jezelf kijken is zo goed als onmogelijk. Je kijkt altijd vanuit jezelf naar jezelf vanuit je eigen context, je eigen normaal, je eigen culturele box. Daarom is het makkelijker om via de ander naar jezelf te kijken. Door via de ander naar jezelf te kijken zijn er soms opeens zoveel opties van waarden, normen en gedragingen waaruit je kunt kiezen, dat wat normaal leekdat niet meer is.

Dat wat eerst vreemd lijkt wordt na een tijdje weer heel gewoon. We hebben altijd een keuze, want niks heeft betekenis van zichzelf. Mijn gedrag en IQ zijn geen biologisch gegeven waar ik niets aan kan doen.

De doelen van de technologie waardoor we ons leven laten vormgeven, zijn niet ons belang. Dat is de ongemakkelijke waarheid van de aandachtseconomie. Vroeger was informatie schaars en was er aandacht in overvloed. Nu is de situatie omgekeerd.

Verschillende technologieen maken zich meester van onze aandacht. Dat wordt aandachtseconomie genoemd. Technologieen doen er alles aan om ons te laten klikken en scrollen. Ze doen aanspraak op onze impulsieve kant in plaats van onze bedachtzame, rationele kant.

Zo ontstaat een omgeving waarin onze doelen niet samenvallen met de doelen met de doelen de technologieën die we gebruiken.Als je kijkt naar de doelen van de technologie die in de aandachtseconomie wedijvert om onze aandacht, dan zien we die menselijke doelen nauwelijks terug. Die doelen zijn clicks, views en aankopen, triviale doelen.

We hebben een oneindige honget naar afleiding maar echte aandacht gaat dieper, en over vragen als; hoe plannen we een succesvol leven. Hoe stellen we onze doelen af op onze overtuigingen en waarden? Over die diepere lagen van aandacht moeten we het met elkaar hebben. We moeten blijven denken aan wie we willen zijn .

Care about what other people think and

you will always be their prisoner.

- Lao Tzu

Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur,

ze zijn slechts in tegenspraak met wat we over de natuur weten.

- Augustinus

Je bent steeds wie je geacht wordt te zijn gezien de omstandigheden.

- Confucius

Wij westerlingen zijn geneigd om onze identiteit te verbinden aan begrippen als individualiteit, uniciteit en zelfexpressie. In het confucianisme is identiteit altijd relationeel gedacht. Hoe intermenselijke relaties en de relatie tussen de mens en de hemel en mens  en zijn voorouders vorm krijgen, is ten dele vastgelegd in riten.

De riten wijzen ons erop dat ons gedrag altijd wordt gestuurd door omgangsvormen en wat gepast is, en dus een formeel aspect heeft. In de omgang met een leraar gedraag ik mij anders dan in de omgang met een collega of een partner. Volgens de confucianisten is er geen ' atomisch kern-zelf'; je bent steeds de persoon die je geacht wordt te zijn gezien de omstandigheden. Ga maar eens na hoezeer ook jouw gedrag en dus wie je bent steeds  wisselt met wie je tegenover je hebt.