Ken jezelf door je denkbeelden

De term die Jung bedacht voor een zinvolle samenloop van omstandigheden die binnen de beperkingen van tijd en ruimte niet te verklaren zijn. Synchroniciteiten opmerken en er lering uit trekken, door acht te slaan op de innerlijke en uiterlijke ontdekkingspaden waarvoor ze als richtingwijzers dienen, was en is van cruciaal belang in ons leven.

In veel situaties zijn deze ' onverklaarbare ' toevalligheden' een deur naar leiding voor de   wijze waarop wij, als onderdeel van een bewustzijnsomslag, de kloven in onze verscheurde collectieve psyche kunnen dichten.

Wat is een Akasha- ervaring?

De Akasha- ervaring is het concreet ervaren  van de overdracht van een gedachte, voorstelling of ingeving die niet plaatsvindt via de fysieke zintuigen en zelfs hoogstwaarschijnlijk niet langs die weg had kunnen plaatsvinden - niet op het moment zelf, noch op een eerder tijdstip. Volgens een lichtvaardig gebruikte formulering is de Akasha- ervaring een concrete ervaring in de buitenzintuiglijke modus.

De Akasha- ervaring is een fenomeen dat zich in alle mogelijke vormen, varianten en formaten voordoet en waarmee ieder van ons kennismaakt. Zij draagt ons kennis over die betrekking heeft op de echte wereld- de wereld buiten onze hersenen en ons lichaam. De informatie kan zich voordoen in de vorm van een artistieke visualisatie of een creatief inzicht, of het karakter hebben van een nabij-de-doodervaring, non-lokale genezing, communicatie met overledenen enz

In de intense gradaties van deze ervaring heb je het gevoel dat ' jij en de kosmos' een zijn.

Depressie is een wereldwijd probleem. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt het zelfs de belangrijkste oorzaak van disfunctioneren. Mannen,vrouwen, jong, oud, iedereen wordt erdoor getroffen. Er wordt ddaarom ook beleid voor gemaakt, alleen is de wetenschap het grondig oneens over de vraag wat depressie eigenlijk is. We jagen dus eigenlijk op een spook.

 Weet een filosoof wel wat depressie is?

Als filosoof kijk je niet alleen naar een medisch probleem, je kunt je ook afvragen: hoe ervaren mensen zelf depressie? Wat is het hart of de kern van die ervaring? En dat is niet extreme somberheid, zoals vaak wordt gedacht. Het is eerder een existentieel isolement. Je zit in een glazen stolp: je hebt vrienden, kennissen, werk, maar het gaat je allemaal niet meer aan. De wereld resoneert niet meer, ze geeft geen antwoord. Depressie is dus geen stemmingsstoornis, maar een afstemmingsstoornis.

In deze samenleving moet je autonoom en flexibel zijn en voortdurend concurreren met anderen. Het gevoel van vervreemdingdat dit oproept vullen met de gedachte dat we meer autonomie : breek los uit die relatie of uit dat werk dat je niets meer zegt! We moeten meer ruimte maken voor resonantie, met de ervaring op heel elementaire wijze verbonden te zijn met anderen en met de wereld. In onze samenleving nemen we daar te weinig tijd voor.

Depressie wordt vaak bestreden met anti- depressiva of cognitieve gedragstherapie, maar voor afstemming is vaak geen ruimte meer. Dat is symptomatisch voor deze tijd: het gevoel dat je met elkaar verbonden bent, raakt verstoord. Terwijl we naar die afstemming juist verlangen. We moeten zoeken naar mogelijkheden tot resonantie.Dit kan overal. Maar we moeten op zoek, want we lijden massaal aan resonantiearmoede. En dat is  ongezond.

Je moet eerst je eigen kopje vullen.

Pas als het vol is, kan het overstromen en heb je echt iets waardevols te geven.

- Tao